Διευκρίνιση σχετικά με την υπ αριθμ 17371/20-10-2016 Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 117 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του Ν4412/2016 ΦΕΚ147,Τεύχος Α΄ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια (αγορά) κουφωμάτων αλουμινίου του κτιρίου Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Διευκρίνιση