Διευκρίνιση σχετικά με την υπ αριθμ 17371/20-10-2016 Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 117 σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του Ν4412/2016 ΦΕΚ147,Τεύχος Α΄ για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια (αγορά) κουφωμάτων αλουμινίου του κτιρίου Κ8 της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber