Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30.4.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ RESIDENCE PERMITS RENEWAL APPLICATION-NEW EXTENDED DEADLINE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES إعلان مهلة تقديم طلب إذن الإقامة انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید የመ ኖርያ ፈቃድ ማ ሳደስ-አዲስ የማ መ ልከቻ ማ ቅረብ ያ ቀን መራዘም …

Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30.4.2018 Read More »