Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αίτησης για ανανέωση ΑΔΕΤ έως 30.4.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΤ

RESIDENCE PERMITS RENEWAL APPLICATION-NEW EXTENDED DEADLINE

RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE SÉJOUR NOUVEAU DÉLAI POUR LES DEMANDES

إعلان مهلة تقديم طلب إذن الإقامة

انفرادی قسم کے رہائشی اجازت نامے کی تجدید- درخواستوں کی نئی توسیع

تمدید اجازه اقامت- مهلت جدید

የመ ኖርያ ፈቃድ ማ ሳደስ-አዲስ የማ መ ልከቻ ማ ቅረብ ያ ቀን መራዘም

ም ሕዳስ መ ንበሪ ፍቓድ – ሓዱሽ ም ንዋሕ ናይ ም ቕራብ ሕቶ

Posted in Νέα & Ανακοινώσεις.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber