Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία (7/6/2013 – 31/05/2018)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και για το διάστημα 7/06/2013 – 31/05/2018 τα εξής στοιχεία:• Σύνολο δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας ανά έτος και κατανομή αυτών με βάση τον τύπο απόφασης (προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία)• Κατανομή με βάση το φύλο των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης• Κατανομή με βάση τη χώρα προέλευσης (5 …

Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία (7/6/2013 – 31/05/2018) Read More »