Δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας – προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία (7/6/2013 – 31/05/2018)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και για το διάστημα 7/06/2013 – 31/05/2018 τα εξής στοιχεία:
• Σύνολο δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας ανά έτος και κατανομή αυτών με βάση τον τύπο απόφασης (προσφυγικό καθεστώς και επικουρική προστασία)
• Κατανομή με βάση το φύλο των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης
• Κατανομή με βάση τη χώρα προέλευσης (5 πρώτες) των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης
• Κατανομή με βάση την ηλικιακή ομάδα των δικαιούχων και τον τύπο απόφασης
• Κατανομή με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο των δικαιούχων
• Κατανομή με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο και την ηλικιακή ομάδα των δικαιούχων
• Κατανομή με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο και τη χώρα προέλευσης (5 πρώτες) των δικαιούχων
• Κατανομή με βάση τις 2 πρώτες δηλωμένες γλώσσες των δικαιούχων (5 πρώτες)
• Κατανομή με βάση το δηλωμένο θρήσκευμα των δικαιούχων (5 πρώτες)

Το αρχείο σε μορφή pdf (Beneficiaries_dashboard 18062018)

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber