Προγραμμα ΕΑSΟ ανταλλαγης τεχνογνωσίας Μονάδων Δουβλίνου Aθήνα 12-14/11/2019 – Ολλανδία 5-7/11

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ειδικοί των Μονάδων Δουβλίνου από τη Ρουμανία, την Ολλάνδια, την Ελλάδα, τη Δανία και την Ισπανία επισκέφτηκαν τις ολλανδικές και ελληνικές Μονάδες Δουβλίνου για το πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΑΣΟ-Δουβλίνο. Οι συμμετέχοντες είδαν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τα παιδιά σύμφωνα με τη διαδικασία του Δουβλίνου και συζήτησαν με ειδικούς και στελέχη. …

Προγραμμα ΕΑSΟ ανταλλαγης τεχνογνωσίας Μονάδων Δουβλίνου Aθήνα 12-14/11/2019 – Ολλανδία 5-7/11 Read More »