Προγραμμα ΕΑSΟ ανταλλαγης τεχνογνωσίας Μονάδων Δουβλίνου Aθήνα 12-14/11/2019 – Ολλανδία 5-7/11

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ειδικοί των Μονάδων Δουβλίνου από τη Ρουμανία, την Ολλάνδια, την Ελλάδα, τη Δανία και την Ισπανία επισκέφτηκαν τις ολλανδικές και ελληνικές Μονάδες Δουβλίνου για το πρώτο πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΑΣΟ-Δουβλίνο. Οι συμμετέχοντες είδαν τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τα παιδιά σύμφωνα με τη διαδικασία του Δουβλίνου και συζήτησαν με ειδικούς και στελέχη. Το πρόγραμμα ανταλλαγής ΕΑΣΟ-Δουβλίνο ήταν επιτυχές και είναι προγραμματισμένο να επαναληφθεί το 2020.

Last week, Dublin experts from Romania, the Netherlands, Greece, Denmark and Spain visited the Dutch and Greek Dublin Units for the first ever EASO Dublin Exchange Programme. Participants were shown the respective procedures for children under Dublin procedure, held discussions with national experts and met with various stakeholders. Due to its success, the EASO Dublin Exchange Programme is set to be repeated in 2020.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber