Καταγραφή Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης

Ως αναγνωρισμένοι φορείς  συλλογικής εκπροσώπησης πολιτών τρίτων χωρών μπορούν να θεωρηθούν Σωματεία και Σύλλογοι/Ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των πολιτών τρίτων χωρών. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ξεκινήσει το  σημαντικό έργο της καταγραφής των αναγνωρισμένων φορέων πολιτών τρίτων χωρών. Το έργο της καταγραφής είναι πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων …

Καταγραφή Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης Read More »