Νόμιμη Μετανάστευση

Ανακοίνωση

Αναστολή Λειτουργίας Γραμματείας Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Πειραιά

Από Τρίτη 16 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19η Μαρτίου τ.ε., αναστέλλεται η εξυπηρέτηση ΠΤΧ χωρίς ραντεβού από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που βρίσκεται στον Πειραιά επί της οδού Αγ. Διονυσίου 5 λόγω μεταφοράς της υπηρεσίας στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης-Νίκαια. Το

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Αναστολή Λειτουργίας του Τμήματος Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών

Από Δευτέρα 8η Μαρτίου έως Παρασκευή 19η Μαρτίου τ.ε., αναστέλλεται η λειτουργία του Τμήματος Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που βρίσκεται στο κτίριο του Υπουργείου επί της Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης-Νίκαια, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Εξυπηρέτηση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών στο κτίριο “Κεράνη”

Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 1/3/2021 οι πολίτες τρίτης χώρας με τις οικογένειές τους, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής Α) για επενδυτική δραστηριότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, ή Β) μόνιμου επενδυτή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014, όπως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Καταγραφή Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης

Ως αναγνωρισμένοι φορείς  συλλογικής εκπροσώπησης πολιτών τρίτων χωρών μπορούν να θεωρηθούν Σωματεία και Σύλλογοι/Ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των πολιτών τρίτων χωρών. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ξεκινήσει το  σημαντικό έργο της καταγραφής των αναγνωρισμένων φορέων πολιτών τρίτων χωρών. Το έργο της καταγραφής είναι πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Καταγραφή Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές: – διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τους φορείς του κράτους (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισότιμη επικοινωνία  και γεφυρώνοντας τυχόν γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές. -ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν ή σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Γραφείο Τύπου

Ηλεκτρονικά η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης παράτασης ισχύος αδειών διαμονής για Πολίτες Τρίτων Χωρών

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε συνέχεια της ανάπτυξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος “Μετανάστευση” του ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού για την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής, προχωρά στην διάθεση στους πολίτες τρίτων χωρών μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία θα αφορά στην παροχή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη τρίτης χώρας πιστοποίησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Αλλαγή διεύθυνσης για επιδώσεις αδειών διαμονής

Οι επιδόσεις αδειών διαμονής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από Δευτέρα 21/12/2020 θα γίνονται στη Λ. Θηβών 196-8 Αγ. Ιωάννης Ρέντης Αττικής στο ισόγειο του κτιρίου Κεράνης, από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών κατόπιν ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Γραφείο Τύπου

Μετεγκατάσταση όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτίριο «Κεράνης»

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο κτίριο «Κεράνης», Θηβών 196-198 Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Ένας στόχος ετών γίνεται πραγματικότητα και οι διάσπαρτες και απομακρυσμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, για πρώτη φορά, θα βρίσκονται κάτω από κοινή στέγη εξοικονομώντας πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.   Με απόφαση του Υπουργού κ. Νότη Μηταράκη κλείνουν 5 κτίρια.   Η σταδιακή μετεγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Δελτία Τύπου

Νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, σε συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 1954/2017, για τη καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου, προχώρησε στις αρχές Νοεμβρίου 2020 στην έκδοση της νέας ηλεκτρονικής κάρτας, την οποία θα λαμβάνουν πλέον οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber