Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου logo

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων  του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Προμήθεια τριών χιλιάδων (3.000) αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά, (Corporate Next Generation Antivirus), διάρκειας τριών ετών, για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο των εξυπηρετητών και των υπολογιστών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου»

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με αντικείμενο την προμήθεια τριών χιλιάδων (3.000) αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά, (Corporate Next Generation Antivirus), διάρκειας τριών ετών, για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο των εξυπηρετητών […]

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων  του ν.4412/2016, με αντικείμενο «Προμήθεια τριών χιλιάδων (3.000) αδειών λογισμικού προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά, (Corporate Next Generation Antivirus), διάρκειας τριών ετών, για την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο των εξυπηρετητών και των υπολογιστών του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου» Read More »