Πλατφόρμα e-ραντεβού

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει ότι η πλατφόρμα e-ραντεβού από 3/11/2020 θα είναι διαθέσιμη για  προγραμματισμό ραντεβού ανανέωσης  άδειών διαμονής, τωνΔ/νσεων  Αλλοδαπών &  Μετανάστευσης της  Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής.

Τη δυνατότητα δέσμευσης ραντεβού θα έχουν μόνο οι Π.Τ.Χ των οποίων οι άδειες διαμονής έληξαν από 1/12/2019 μέχρι 30/6/2020, καθώς έχουν λάβει παράταση έως 31/12/2020 .

Επίσης για τους Π.Τ.Χ οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών διαμονής  που λήγουν μέσα στο μήνα Ιανουάριο του 2021, παρέχεται η ίδια δυνατότητα  δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής  των.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber