Αναμορφωμένοι πίνακες απορριπτέων της ΣΟΧ 1/2017 κατόπιν ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π. (ΑΔΑ: ΩΣΩΓ465ΧΘΕ-ΜΕ9)

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber