Διευκρίνηση (3) για την υπ’ αριθ. πρωτ. 17206/19.10.2016 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) σταθερών συσκευών X-Ray για την ανίχνευση εκρηκτικών, όπλων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων για τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (Α.Κ.Α.) Πειραιά και Μετεγκατάστασης»

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber