Αλλαγή Στοιχείων Επικοινωνίας

Κατά την καταγραφή της αίτησής σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τη διεύθυνση κατοικίας σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, e-mail κλπ) καθώς και να προσκομίσετε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας σας.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά προκειμένου να επικοινωνεί μαζί σας για ότι χρειαστεί κατά την εξέταση της αίτησής σας και να σας ενημερώνει σχετικά.

Εάν αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας σας ή το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να έρθετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου και να ενημερώσετε για τα νέα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επίσης, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση αλλαγής στοιχείων.

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει (υποχρέωση επικοινωνίας), η αίτησή σας θα απορριφθεί.

Η αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας γίνεται με την υποβολή αίτησης στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, στην οποία αναγράφονται τα νέα στοιχεία επικοινωνίας.

Αν θέλετε να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως το όνομα, το επώνυμο, ή την ημερομηνία γέννησης θα πρέπει να υποβάλετε μία αίτηση αλλαγής στοιχείων και να προσκομίσετε πρωτότυπο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας που να πιστοποιούν τα νέα στοιχεία. Η αίτηση αυτή μπορεί γίνει και ηλεκτρονικά.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber