Search
Close this search box.

Διαδικασία ασύλου για άτομα που βρίσκονται υπό κράτηση ή σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης

Αν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (ΚΕΔ), οι αρχές κράτησης ή υποδοχής και ταυτοποίησης θα ενημερώσουν την Υπηρεσία Ασύλου για την επιθυμία σας να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας, και θα προγραμματιστεί η καταγραφή της αίτησής σας.

Την ημέρα της καταγραφής είτε θα γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή θα καταγραφείτε από Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί στο χώρο όπου βρίσκεστε (εφόσον είστε κρατούμενος) είτε θα καταγραφείτε από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (αν διαμένετε σε ΚΥΤ/ΚΕΔ).

Η καταγραφή θα γίνει με τη βοήθεια διερμηνέα, σε γλώσσα που κατανοείτε, ενώ το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου ή Υποδοχής και Ταυτοποίησης θα σας παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Αν έχετε έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά σας, όπως διαβατήριο, ή άλλα έγγραφα σχετικά με την αίτησή σας θα πρέπει να τα έχετε μαζί σας. Κατά την υποβολή της αίτησής σας θα φωτογραφηθείτε και θα ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα.

Μετά την καταγραφή, αντί για δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, θα σας δοθεί έγγραφο που αναφέρει την ημερομηνία που θα πρέπει να παραβρεθείτε στη συνέντευξη.

Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε επειδή τελέσατε ποινικό αδίκημα θα παραμείνετε υπό κράτηση μέχρι να εκτίσετε την ποινή που σας έχει επιβληθεί.

Εάν υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείστε γιατί εισήλθατε παράτυπα στη χώρα ή γιατί εκκρεμεί η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, μπορεί, εφόσον η Αστυνομία κρίνει ότι δεν μπορούν στην περίπτωσή σας να ισχύσουν άλλα μέτρα να παραμείνετε υπό κράτηση:

α) για να διαπιστωθούν τα πραγματικά στοιχεία της ταυτότητας ή της καταγωγής σας.

β) για να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα στα οποία βασίζεται η αίτησή σας, η απόκτηση των οποίων θα ήταν σε άλλη περίπτωση αδύνατη, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής.

γ) όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρείται ότι υποβάλλετε την αίτηση προκειμένου να καθυστερήσετε ή να εμποδίσετε την εκτέλεση απόφασης επιστροφής.

δ) εφόσον συνιστάτε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη.

ε) όταν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος διαφυγής κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013, και προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς σύμφωνα με τον ως άνω Κανονισμό.

Η διοικητική κράτηση  μπορεί να διαρκέσει έως δεκαοχτώ (18) μήνες ανάλογα με τον λόγο κράτησής σας. Για την κράτησή σας αποφασίζει ο Αστυνομικός Διευθυντής που θα πρέπει στην απόφασή του να εξηγεί αναλυτικά γιατί αποφασίστηκε η κράτησή σας.

Κατά της απόφασης κράτησης έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις ενώπιον του Προέδρου ή του αρμόδιου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κρατείστε.

Εάν αποφασίσετε να παραιτηθείτε από την αίτησή σας θα πρέπει να το δηλώσετε αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Εάν δεν λειτουργεί Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου μέσα ή κοντά στον χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει η μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για τον λόγο αυτό.

Εάν είστε κρατούμενος ή παραμένετε σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία πρέπει να σας χορηγηθεί την ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος ή αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, εφόσον εκκρεμεί ακόμα η εξέταση της αίτησής σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιαστείτε άμεσα στο πλησιέστερο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να σας χορηγηθεί δελτίο σε περίπτωση που αυτό δεν έχει ήδη γίνει.

Η επίδοση της απόφασης σχετικά με την αίτησή σας γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου αυτοπροσώπως ή από τον Προϊστάμενο της αρχής κράτησης, του Κέντρου ή της Δομής.

Αν η απόφαση είναι απορριπτική, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ασύλου. Εάν δε λειτουργεί Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου μέσα ή κοντά στον χώρο όπου κρατείστε, θα πρέπει να γίνει μεταγωγή σας στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή ή μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή στο πιο κοντινό Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ή στον Προϊστάμενο της Δομής.

Αν η απόφαση είναι θετική, θα εκδοθεί απόφαση άρσης της κράτησής σας, εκτός αν είστε ποινικός κρατούμενος, οπότε και θα πρέπει να εκτίσετε την ποινή σας. Την ημέρα που θα αφεθείτε ελεύθερος θα σας δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιαστείτε άμεσα στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για να δηλώσετε τη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας σας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber