Search
Close this search box.

Μεταγενέστερη Αίτηση

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτησή σας από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας.

Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε μεταγενέστερη αίτηση και να καταθέσετε νέα στοιχεία είναι τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου που βρίσκονται πλησίον του τόπου διαμονής σας. Για την υποβολή μεταγενέστερης αίτησης, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της μεταγενέστερης αίτησης δεν θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία, αλλά αποδεικτικό κατάθεσης.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα αποφασίσει εάν είναι νέα και ουσιώδη για την αίτηση διεθνούς προστασίας. Μόνο εάν γίνει δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας από την Υπηρεσία Ασύλου.

Εάν η Υπηρεσία Ασύλου απορρίψει τη μεταγενέστερη αίτησή σας μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, όπως θα αναφέρεται στην απόφαση που σας επιδόθηκε.

Εάν υποβάλετε δεύτερη μεταγενέστερη αίτηση, κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησης δεν προστατεύεστε αυτόματα από απέλαση, επιστροφή, ή επανεισδοχή.

Για κάθε δεύτερη ή επόμενη μεταγενέστερη αίτηση, πρέπει μαζί με την αίτησή σας να καταθέτετε παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ  το οποίο εκδίδεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). Σε περίπτωση οικογένειας, απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ίσου ποσού για κάθε μέλος ξεχωριστά.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber