Άλλοι Πόροι

migration.gov.gr/ma

Ανοικτές Προσκλήσεις

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: ………

Δικαιούχοι:

Περίοδος Υλοποίησης: Από – Έως

Προϋπολογισμός

Συνημμένα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: ………

Δικαιούχοι:

Περίοδος Υλοποίησης: Από – Έως

Προϋπολογισμός

Συνημμένα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: ………

Δικαιούχοι:

Περίοδος Υλοποίησης: Από – Έως

Προϋπολογισμός

Συνημμένα

 • SO1
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-02
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-03
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-01
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-02
 • SO2
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-02
  • Πρόσκληση ΥΑ 2020-03
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΑ 2020-01
  • Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-01

Πρόσκληση ΕΑ-ΥΔΕΑΠ 2020-02

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber