Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Εθνικό Πρόγραμμα: TAME

Περίοδος Υποβολής: 11/12/2017 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Δικαιούχοι:

• Διευθύνσεις ή εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής,
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.),
• Διεθνείς Οργανισμοί,
• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενοι φορείς τους,
Προϋπολογισμός: 50.000.000€ Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την επιχορήγηση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, οι οποίες είτε λειτουργούν, είτε πρόκειται να λειτουργήσουν. Η χρηματοδότηση αφορά στη λειτουργία των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων για 12 μήνες.

Βασικός στόχος της επιχορήγησης των Δομών Φιλοξενίας είναι η υποστήριξη των ήδη λειτουργουσών δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και η δημιουργία νέων δομών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού παιδιών, η παροχή ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας τους και η σταδιακή προετοιμασία τους για την ενηλικίωσή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.amifisf@mnec.gr

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 29.05.18)  Τελευταία Ενημέρωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 09.05.18)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 26.01.18)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Ενημέρωση 28.12.17) 

Παράταση Χρηματοδότησης Δράσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 019 

Συνημμένα Αρχεία

Συμφωνία/ες Επιδότησης

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber