Μητρώο Πιστοποιημένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης είναι μελλοντικά και εφόσον σχεδιαστούν και υλοποιηθούν τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης, να λειτουργήσει ένα Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού ρόλου των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber