Επαγγελματική συμβουλευτική

  • Η επαγγελματική συμβουλευτική, είναι η συμβουλευτική παρέμβαση η οποία γίνεται με τη βοήθεια της ατομικής συμβουλευτικής συνέντευξης – συνεδρίας, κατά την οποία αναπτύσσεται σχέση προσωπικής εμπιστοσύνης ανάμεσα στον σύμβουλο και τον συμβουλευόμενο, με στόχο την υποστήριξη για την εύρεση εργασίας.  Η επαγγελματική συμβουλευτική πραγματοποιείται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και από εξειδικευμένους επιστήμονες.
  • Η εξατομικευμένη εργασιακή συμβουλευτική εστιάζει στα μοναδικά χαρακτηριστικά, τα δυνατά στοιχεία, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες κάθε ατόμου. Η δημιουργία ή η βελτίωση ενός βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας και η προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας είναι βασικά κοινά θέματα που καλύπτονται στις συνεδρίες.
  • Η διαμεσολάβηση με τους εργοδότες, η ανάπτυξη τηλεφωνικών δεξιοτήτων και η παροχή πληροφοριών ως προς τα εργασιακά δικαιώματα, τη διαδικασία πρόσληψης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την κατάρτιση αποτελούν πολύ σημαντικές πτυχές των συνεδριών.

Τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

  • Τα Κέντρα Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο δήμου, περιφέρειας ή επικράτειας. Συγχρόνως τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας και η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή.

Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών

  • Η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής δεν αποτελεί υποχρεωτική αρμοδιότητα των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), ωστόσο ορισμένα από αυτά παρέχουν εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής για την προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα το ΚΕΜ της Αθήναςαλλοδαπούς φοιτητές των ελληνικών ΑΕΙ. Το επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης αναγνωρίζεται επίσημα από το κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας.

Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση

  • Τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ. O ΟΑΕΔ στοχεύει στην εύρεση εργασίας και την προστασία των ανέργων από την οικονομική εξαθλίωση και συνάμα συμβάλει καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών των εργοδοτών για καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο όπου οι άνεργοι ανάλογα με το τόπο διαμονής τους απευθύνονται προκειμένου να λάβουν ενημέρωση από εργασιακούς συμβούλους για θέματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας

Το πρόγραμμα HELIOS

  • Το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Το πρόγραμμα HELIOS παρέχει στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενές του υπηρεσίες προώθησης στην αγορά εργασίας μέσω ατομικών συνεδριών επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσω του προγράμματος γίνεται πρόβλεψη για ευκαιρίες ατομικής απασχόλησης και ενίσχυση της εργασιακής ετοιμότητας, μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πρόσβασης σε πιστοποιήσεις σχετικές με την εργασία και της δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber