Παροχή διευκρινίσεων για τη διακήρυξη ηλεκτρονικού κλειστού διαγωνισμού (Στάδιο Α΄ προεπιλογή – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με συστημικό αριθμό 91155) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο

Το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας με τις λεπτομερείς διευκρινίσεις σε μορφή pdf

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber