Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τον κωδικό θέσης 101 Ειδικότητας ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Σπουδών της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ4/2016, Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber