Γραφείο Τύπου

Προκαταρκτική προκήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης σε Περιφερειακά Γραφεία και Αυτοτελή Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Προκαταρκτική προκήρυξη

Περισσότερα

Ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου

Ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου Στις 14 Ιανουαρίου 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Σάμου, το οποίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Επιβατικός …

Περισσότερα

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε στις 12-01-2016 η 2η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώρες κράτη-μέλη της Ε.Ε. του …

Περισσότερα

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε σήμερα η 1η Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για τον Τομέα Ασύλου του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΤΓ465ΦΘΕ-Χ0Γ). Με …

Περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για διεθνή διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία ιδρύθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν3907/2011, προτίθεται στο προσεχές διάστημα …

Περισσότερα

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ2Β/2015 (αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης)

Πίνακας κατάταξης

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση δεκαπέντε (15) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προσφορές προμήθειας πετρελαίου

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την μεταφορά εξοπλισμού προγράμματος AMIF στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την μελέτη πυροπροστασίας, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερα

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερα

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Περισσότερα

Προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 2015-152593 προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο …

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την πρώτη μετεγκατάσταση προσφύγων στο Λουξεμβούργο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα,του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς, του υπουργού Εξωτερικών του Λουξεμβούργου κ. Γιαν ‘Ασελμπορν, του Ευρωπαίου Επιτρόπου …

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, μέσω απευθείας ανάθεσης, διάρκειας δεκαοκτώ μηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερα

Πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης και απορριπτέων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2Β/2015 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Πίνακας κατάταξης – Ορθή επανάληψη Πίνακας απορριπτέων

Περισσότερα

Επαναληπτική Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Επαναληπτική Διακήρυξη

Περισσότερα

Ακύρωση Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αρ. 11899/14.10.2015 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου ακυρώνεται ο υπ’αρ. 11643/8-10-2015 Ηλεκτρονικός Εθνικός Ανοικτός Διαγωνισμός με θέμα «Προμήθεια πενήντα …

Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Διακήρυξη

Περισσότερα

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για α) την προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) σκίαστρων (τέντες) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και ενός σκιάστρου στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης και β) την παροχή υπηρεσιών κατασκευής στεγάστρων (τύπου ομπρέλας) στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου

Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Περισσότερα

Ορθή επανάληψη_παράταση προθεσμίας προσκλήσεων ενδιαφέροντος για livescan, τηλεφωνικές συσκευές, χρηματοκιβώτια, είδη καθαριότητας, υγειονομικό φαρμακευτικό υλικό

Ορθή επανάληψη

Περισσότερα

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2Β/2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για το Περιφερειακό Γραφείο Σάμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σύμφωνα με την αριθ. 55/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ.28, παρ.4 του Ν.2190/1994

Ανακοίνωση Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 29-09-2015 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 08-10-2015.

Περισσότερα

Πίνακας προσληφθέντων της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2Α/2015 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την αριθ. 55/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής του αρ.28, παρ.4 του Ν.2190/1994

Πίνακας προσληφθέντων

Περισσότερα

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια επίπλων γραφείου

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια πέντε (5) χρηματοκιβωτίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπόδειγμα για την υποβολή προσφορών

Περισσότερα
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber