Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα «ESTIA 2021:
Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» και για χρονικό
διάστημα υλοποίησης:

  • από 01/01/2021 έως τις 31/12/2021 για υφιστάμενες θέσεις στέγασης
    (που λειτουργούν υπό το ΕΣΤΙΑ ΙΙ, είτε μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης
    & Ασύλου, είτε μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. το έτος 2020)
    και
  • από 1/4/2020 έως τις 31/12/2021 για νέες θέσεις στέγασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

ΨΦΟΟ46ΜΔΨΟ-6ΞΧ ΕΣΤΙΑ 2021 by Greek Ministry of Migration and Asylum on Scribd

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber