Κανονισμοί Λειτουργίας Κ.Υ.Τ. και Δομών

Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.)

Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Υ.Τ. είναι η ρύθμιση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που υπόκεινται στις διαδικασίες αυτές καθώς και οι γενικοί κανόνες προσωρινής διαμονής στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Κανονισμός Λειτουργίας Δομών

Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας είναι η ρύθμιση της εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Ανοιχτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας που λειτουργούν υπό την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ειδικότερα περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας, οι προϋποθέσεις φιλοξενίας, οι διαδικασίες ένταξης και αποχώρησης από αυτές, καθώς και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις προσωπικού και φιλοξενουμένων. Συγχρόνως, στόχος του κανονισμού είναι η διασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών τόσο για τη συνολική λειτουργία των Δομών, όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τους κανονισμούς λειτουργίας Κ.Υ.Τ. και Δομών θα τους βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber