Search
Close this search box.

ΚΕΔ Κω

Επικοινωνία

Η Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στην Κω αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 90 στρεμμάτων, στην τοποθεσία του πρώην στρατοπέδου «Μακρυγιάννη», εκατέρωθεν της υπάρχουσας δομής.

Η ονομαστική χωρητικότητα (μαζί με τις εγκαταστάσεις του ΠΡΟΚΕΚΑ) ανέρχεται σε 2.923 θέσεις φιλοξενίας, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

 • 816 θέσεις (παλαιές εγκαταστάσεις)
 • 960 θέσεις (γενικός πληθυσμός)
 • 100 θέσεις (ασυνόδευτα ανήλικα)
 • 480 θέσεις (ευάλωτες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες)
 • 567 θέσεις (επέκταση ΠΡΟΚΕΚΑ)

Περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνικές και λειτουργικές υποδομές που την καθιστά μία ασφαλή, ελεγχόμενης πρόσβασης εγκατάσταση, με αναβαθμισμένες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενούμενων αλλά και εργασίας για το προσωπικό της.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής είναι περίπου 33,64 εκ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 17% (σύνολο 39,36 εκ. ευρώ) και χρηματοδοτήθηκε 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση– Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ Επείγουσα Βοήθεια.

Το σύνολο της δομής περιβάλλεται από εξωτερική περίφραξη ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων συστημάτων ελέγχου, όπως τουρνικέ, μαγνητικές πύλες, x-rays, σύστημα access control δύο παραγόντων (ταυτότητα και δακτυλικό αποτύπωμα), εξασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο από τη δομή σε όποιον το δικαιούται.

Επιπλέον, σε όλη την έκταση της δομής έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV), το οποίο χρησιμοποιεί «έξυπνο» λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν έκτακτα συμβάντα, ενώ έχει τη δυνατότητα να δίνει ειδοποιήσεις και εικόνα στο Τοπικό Κέντρο Συμβάντων, στο Κέντρο Ελέγχου στην Αθήνα και στα Κέντρα Ελέγχου λοιπών εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. Ελληνική Αστυνομία).

Επίσης, περίφραξη καθώς και τουρνικέ με καρταναγνώστες έχουν τοποθετηθεί και στις διακριτές ενότητες της δομής για την προστασία των εργαζόμενων σε αυτές αλλά και των ευάλωτων ομάδων, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι χώροι διαμονής αναπτύσσονται σε 8.900 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ αποτελούνται από 6 διώροφα κτίρια διαμονής των 1.000 τ.μ. με χωρητικότητα 240 άτομα ανά κτίριο, 5 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. με χωρητικότητα 120 άτομα ανά κτίριο και 1 ισόγειο των 400 τ.μ. με χωρητικότητα 100 άτομα. Η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο θα γίνεται βάσει εθνοτικών και κοινωνικών κριτηρίων (οικογένειες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, σοβαρά προβλήματα υγείας, έγκυοι).

Στη νέα ΚΕΔ Κω θα λειτουργούν οι κάτωθι χώροι:

 • Χώροι Διαμονής διαιρούμενοι σε διακριτές ζώνες (6 διώροφα κτίρια διαμονής των 1.000 τ.μ. και 1 των 400 τ.μ., συνολικής δυναμικότητας 1.540 ατόμων),
 • Χώρος Διαμονής ΠΡΟΚΕΚΑ (5 ισόγεια κτίρια διαμονής των 500 τ.μ. έκαστο, συνολικής δυναμικότητας 567 θέσεων),
 • Υγειονομικοί χώροι (4 οικίσκοι και 3 ισόγεια κτίρια συνολικής επιφάνειας 760 τ.μ.),
 • Χώροι διοίκησης (6 οικίσκοι και 4 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 955τ.μ.),
 • Χώροι φρουράς (2 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 340τ.μ.),
 • Χώροι συντήρησης και αποθήκης (1 ισόγειο κτίριο, επιφάνειας 170 τ.μ.),
 • Χώροι δημιουργικής απασχόλησης (11 οικίσκοι, συνολικής επιφάνειας 550 τ.μ.),
 • Αίθουσα υπολογιστών (1 οικίσκος 50 τ.μ.),
 • Εστιατόρια (6 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 2900 τ.μ.)
 • Χώροι καταστημάτων (συνολικής επιφάνειας 300 τ.μ.),
 • Χώροι πλυντηρίων – κουζίνας (συνολικής επιφάνειας 500 τ.μ.),
 • Χώροι εκδηλώσεων (2 ισόγεια κτίρια, συνολικής επιφάνειας 250 τ.μ.)
 • 2 παιδικές χαρές,
 • 3 γήπεδα,
 • Χώρος στάθμευσης.
 • 5 ισόγεια κτίρια ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) συνολικής επιφάνειας 125 τ.μ.

Τα κτίρια είναι είτε μεταλλικές κατασκευές είτε μεταλλικές κατασκευές με φορέα αλουμινίου είτε προκατασκευασμένα containers με πλήρη ξενοδοχειακό και γραφειακό εξοπλισμό.

Για τη μετακίνηση περιμετρικά αλλά και εντός της δομής μεταξύ των ενοτήτων έχει κατασκευαστεί ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Στη δομή έχουν επίσης προβλεφθεί όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της, όπως:

 • Σύστημα πυρασφάλειας με μόνιμο υδροδοτικό συγκρότημα, sprinklers
 • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της δομής
 • Υδρογεώτρηση για την υδροδότηση της Δομής
 • Σύστημα επεξεργασίας ποσίμου νερού
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με σύστημα παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με αντλίες θερμότητας τύπου VRV
 • Κλιματισμός, θέρμανση-ψύξη με αντλίες θερμότητας τύπου VRV & διαιρούμενου τύπου
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Διαχείριση και παρακολούθηση λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μέσω συστήματος αυτοματισμού BMS (Building Management System)
 • Χρήση φωτιστικών Led σε εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό
 • Βιολογική επεξεργασία λυμάτων τριτοβάθμιου επιπέδου
 • Εξοικονόμηση νερού με επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου προϊόντος της βιολογικής επεξεργασίας (grey water) σε καζανάκια και άρδευση

Για τη λειτουργία της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Κω έχει προβλεφθεί η δημιουργία γραφειακής υποδομής για περίπου 270 θέσεις εργασίας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber