Σημαντική Ανακοίνωση για Ανανέωση ΑΔΕΤ

French  (Francais)

Urdhu (اردو)

Arabic(عربى)

Tigrinia (ትግርኛ)

English

Farsi (فارسی)

Amharic (ተሸካሚዎች)

 

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2021

μπορούν να υποβάλουν ως και την 31η Ιανουαρίου 2021 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

GAS.residencepermits@migration.gov.gr

Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

https://migration.gov.gr/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/ (Ελληνικά)

https://migration.gov.gr/en/gas/aitoyntes-kai-dikaioychoi/adeies-diamonis/ (Αγγλικά)

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber