Στην Ελλάδα ηλικιωμένος Ουκρανός εκτοπισθέντας για μόνιμη διαμονή στη χώρα μας  μέσω της Πλατφόρμας Αλληλεγγύης της Ε.Ε. (EU Solidarity Platform) 

Για μια ακόμη φορά, η Ελλάδα και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έτειναν χείρα βοηθείας προς τους Ουκρανούς εκτοπισθέντες από την παράνομη ρωσική εισβολή.

Μέσω της Πλατφόρμας Αλληλεγγύης που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ, η Ελλάδα αποδέχτηκε αίτημα μετεγκατάστασης ηλικιωμένου Ουκρανού πολίτη με προβλήματα υγείας χωρίς υποστηρικτικό οικογενειακό ή άλλο περιβάλλον, ο οποίος είχε εκτοπιστεί στη Μολδαβία.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης απέναντι στη μεταναστευτική κρίση στη Μολδαβία, που αποτελεί μία από τις πρώτες χώρες υποδοχής εκτοπισμένων Ουκρανών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, απάντησε καταφατικά στο αίτημα για βοήθεια, δηλώνοντας διαθεσιμότητα για τη μετεγκατάσταση έως 500 εκτοπισμένων Ουκρανών πολιτών.

Παράλληλα, η Μολδαβία μέσα από το Solidarity Platform, ενημέρωσε και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους την Αυστρία και την Γερμανία, οι οποίες ανταποκρίθηκαν επίσης θετικά στο αίτημα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «EU+ Air Transfers», ενώ τον εκτοπισθέντα δικαιούχο προσωρινής προστασίας, υποδέχθηκε στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ομάδα του προγράμματος AVRR/OCAVRR που υλοποιεί ο ΔΟΜ Ελλάδας με τη συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο Ουκρανός δικαιούχος προσωρινής προστασίας, φιλοξενείται με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη δομή της Ελευσίνας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber