Συνάντηση Νότη Μηταράκη με αποφοίτους της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

1. Ανοιχτή πρόσκληση προς στενό και ευρύτερο Δημόσιο τομέα για το Υπουργείο

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στην ΕΣΔΔΑ προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης. Στόχος είναι η προσέλκυση άξιων υποψηφίων. Το Υπουργείο προσφέρει άμεσα θέση ευθύνης σε όποιον/α έρθει με απόσπαση ή μετάταξη. Οι τωρινές μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με σκοπό να καλυφθούν προσωρινά οι άμεσες ανάγκες του Υπουργείου.

2. Συμπερίληψη Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο Τμήμα Διοικήσεων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της ΕΣΔΔΑ

Το Υπουργείο καταθέτει αίτημα στην ΕΣΔΔΑ ώστε να συμπεριληφθεί στο Τμήμα Διοικήσεων Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας της ΕΣΔΔΑ. Με τη συμπερίληψη αυτή, θα αυξηθεί κατά 10 ο αριθμός των εισακτέων της ΕΣΔΔΑ.

Οι βασικές ειδικότητες για το ΥΜΑ είναι: α) Π.Ε. Μηχανικών και β) Διοικητικού και Οικονομικού, για διαγωνισμούς προμηθειών και εκκαθαρίσεις

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber