Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης

Γραφείο Τύπου

Συνάντηση Εργασίας Momentum

Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του σκοπού και των αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο «Breaking silos, promoting young TCN women’s access to targeted vocational training and labor market opportunities through social economy – MOMENTUM of Cooperation», στο οποίο το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Γραφείο Τύπου

Οδηγός Πληροφόρησης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής τoυ Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, στο πλαίσιο προώθησης των δράσεων ένταξης και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, δημιούργησε έναν σύντομο και συνοπτικό Οδηγό Πληροφόρησης για όσες και όσους βρίσκονται στην Ελλάδα με το καθεστώς του πρόσφυγα. Ο συγκεκριμένος Οδηγός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις

Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα Το έργο «Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», αποτελεί ένα πιλοτικό έργο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσα από τη διαπολιτισμικότητα.  Σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων. «Multaka»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις

Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα Το έργο «Multaka- Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα», αποτελεί ένα πιλοτικό έργο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσα από τη διαπολιτισμικότητα. Έχει ενταχθεί, ως διακριτό έργο, στη Δράση «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών» (ΟΠΣ 5075080), η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου,

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Γραφείο Τύπου

Multaka: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο των ενταξιακών της δράσεων, σχεδίασε σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το έργο «Multaka: Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα». Η λέξη “Multaka” στα αραβικά σημαίνει σημείο συνάντησης. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί, ως διακριτό έργο, στη Δράση «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Καταγραφή Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης

Ως αναγνωρισμένοι φορείς  συλλογικής εκπροσώπησης πολιτών τρίτων χωρών μπορούν να θεωρηθούν Σωματεία και Σύλλογοι/Ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των πολιτών τρίτων χωρών. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ξεκινήσει το  σημαντικό έργο της καταγραφής των αναγνωρισμένων φορέων πολιτών τρίτων χωρών. Το έργο της καταγραφής είναι πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Καταγραφή Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές: – διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τους φορείς του κράτους (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισότιμη επικοινωνία  και γεφυρώνοντας τυχόν γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές. -ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν ή σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber