Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης

Ανακοίνωση

Καταγραφή Φορείς Συλλογικής Εκπροσώπησης

Ως αναγνωρισμένοι φορείς  συλλογικής εκπροσώπησης πολιτών τρίτων χωρών μπορούν να θεωρηθούν Σωματεία και Σύλλογοι/Ενώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των πολιτών τρίτων χωρών. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης έχει ξεκινήσει το  σημαντικό έργο της καταγραφής των αναγνωρισμένων φορέων πολιτών τρίτων χωρών. Το έργο της καταγραφής είναι πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Ανακοίνωση

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην Καταγραφή Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών

Οι Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές: – διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τους φορείς του κράτους (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες), δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ισότιμη επικοινωνία  και γεφυρώνοντας τυχόν γλωσσικές ή πολιτισμικές διαφορές. -ενημερώνουν και πληροφορούν τους πολίτες τρίτων χωρών σχετικά με τα θέματα που τους αφορούν ή σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber