Υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της Δυνατότητας και Ετοιμότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στη Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης»

Το έργο «Ενίσχυση της Δυνατότητας και Ετοιμότητας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) στη Διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης», υλοποίησε η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ) του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία, ενεργώντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καταβάλει διαρκείς προσπάθειες και υλοποιεί δράσεις βελτίωσης των λειτουργιών των εν θέματι δομών φιλοξενίας καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους σε αυτές. Στο πλήθος των εν λόγω δράσεων συμπεριλαμβάνεται και το προαναφερθέν έργο που υλοποιείται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης με ανάδοχο τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υλοποίηση το έργου περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τριών (3) θεωρητικών ασκήσεων επί χάρτου και τριών (3) ασκήσεων πεδίου, στις Δομές/ΚΥΤ/ΚΕΔ, ήτοι Λέρου Δωδεκανήσου, Κατσικά Ιωαννίνων και Κυλλήνης Ηλείας.

Οι ασκήσεις στόχευαν στη δοκιμασία των αρμοδίων στελεχών, υλικών και μέσων των εμπλεκομένων Φορέων και Υπηρεσιών επί της εφαρμογής των υφιστάμενων επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που δύναται να επηρεάζουν, δυναμικά, την ομαλή λειτουργία των Δομών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους διαμένοντες σε αυτές. Κατά τη διεξαγωγή τους  κατεβλήθη προσπάθεια ώστε τα εφαρμοζόμενα σενάρια να προσομοιάζουν, κατά το δυνατόν, σε πραγματικές συνθήκες προς πληρέστερη εκπαίδευση, δοκιμασία και εκτίμηση των σχετικών δεδομένων, για το σύνολο των συμμετεχόντων.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber