Ημέρα: 29 Μαΐου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού και β) ειδών καθαριότητας, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εκατόν δεκαοκτώ (118) κλιματιστικών, μέσω απευθείας ανάθεσης, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τριάντα επτά (37) συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της και για τις ειδικότητες με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο που αναγράφονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται. Η δαπάνη που προκαλείται από …

Ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Read More »

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber