11 Μαρτίου 2016

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 239.155,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (294.160,65 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 20/4/2016 και ώρα 15:00 μέσω του Εθνικού …

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Read More »

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 77.770,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (95.657,10 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 20/4/2016 και …

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του προγράμματος Μετεγκατάστασης της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Read More »

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ (2.637.639 €) (3.244.295,97 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για …

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Read More »

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber