8 Ιουλίου 2022

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την Ψηφιοποίηση των περιεχομένων φυσικών εγγράφων των ατομικών φακέλων Πολιτών Τρίτων Χωρών και λοιπών οργανικών μονάδων του Υπουργείου

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία €22.400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα  προαίρεσης έως 50% της εκτιμώμενης αξίας CPV 79999100-4: Υπηρεσίες σάρωσης, 72312200-7 Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων,  72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού, 72310000-1 Υπηρεσίες επεξεργασίας Δεδομένων. Powered By EmbedPress

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (European Cyber Security Organisation- ECSO

Από τις 30/06/2022 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (European Cyber Security Organisation- ECSO). Η υποψηφιότητα τέθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ την παρουσίαση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε ο γενικός διευθυντής τη Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κος. Αναστάσιος …

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (European Cyber Security Organisation- ECSO Read More »

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber