4 Ιουλίου 2023

Ανάρτηση αναδιαμορφωμένων πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022)

Δια του παρόντος  αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΝ846ΜΔΨΟ-ΙΑ7), για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επισημαίνεται ότι για λόγους προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στους κατωτέρω πίνακες αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται …

Ανάρτηση αναδιαμορφωμένων πινάκων κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2022) Read More »

Ασυνόδευτα Ανήλικα – Στοιχεία Ιουλίου 2023

*1.675 Εκτιμώμενος αριθμός Α.Α στην Ελλάδα, εκ των οποίων: 83% Αγόρια 17% Κορίτσια 10% <14 ετών 1.227 Α.Α. σε Κέντρα Φιλοξενίας 184 Α.Α. σε Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης 111 Α.Α. σε Δομές Επείγουσας Φιλοξενίας 147 Α.Α. σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 6 Α.Α. σε Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Δυναμικότητα θέσεων φιλοξενίας:  2.274 θέσεις σε Δομές Φιλοξενίας (Κέντρα …

Ασυνόδευτα Ανήλικα – Στοιχεία Ιουλίου 2023 Read More »

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber