Απόφαση ματαίωσης της αριθ. πρωτ. 10169/30-06-2016 (κωδ. ΕΣΗΔΗΣ 26003,1) Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Κατασκευή στεγάστρων και κιγκλιδωμάτων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ν. Έβρου»

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber