Διημερίδα Προσφυγικού Δικαίου για Δικηγόρους

Η Διευθύντρια και στελέχη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης της Αρχής Προσφυγών πήραν μέρος στην διημερίδα Προσφυγικού Δικαίου για δικηγόρους του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2024.

Τα στελέχη της Αρχής Προσφυγών παρουσίασαν τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας καθώς και τα αποτελέσματα  των ακυρωτικών τμημάτων των διοικητικών πρωτοδικείων επί αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων β βαθμού. 

Επίσης ανέδειξαν διαδικαστικά ζητήματα στον β’ δικαιοδοτικού βαθμό που απασχολούν τους δικηγόρους του Μητρώου της Υπηρεσίας Ασύλου κατά την κατάθεση και συζήτηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν το παραδεκτό και βάσιμο της προσφυγής, το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, η διαδικασία εξέτασης καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν από την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των προσφευγόντων που διαμένουν εκτός Αττικής.

Τέλος, έγινε παρουσίαση της νομολογίας των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών από μέλος Επιτροπής, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber