Search
Close this search box.

Απορριπτική Απόφαση

Αν η αίτησή σας απορριφθεί ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, σε πρώτο βαθμό, και θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, έχετε δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (β’ βαθμός). Θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που παραλάβατε.

Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή μακριά από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή στο πιο κοντινό Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή αποστέλλεται αυθημερόν με ηλεκτρονικό τρόπο στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που εξέδωσε την απόφαση.

Η κατάθεση της προσφυγής γίνεται με την αυτοπρόσωπη προσέλευσή σας στο αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας Ασύλου και την προσκόμιση εγγράφου (προσφυγή) που θα υπογράφεται από εσάς ή τον δικηγόρο σας. Αν είστε κρατούμενος θα πρέπει να καταθέσετε την προσφυγή σας στον/την Προϊστάμενο/η του κέντρου κράτησης, που στη συνέχεια αποστέλλει την προσφυγή με ηλεκτρονικό τρόπο στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου το οποίο εξέδωσε την απόφαση.

Με την κατάθεση προσφυγής θα σας χορηγηθεί εκ νέου Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία, όπου προβλέπεται.

Η Υπηρεσία Ασύλου διαθέτει μητρώο δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να σας υποστηρίξουν δωρεάν κατά την άσκηση και εξέταση της προσφυγής σας σε β’ βαθμό. Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση για νομική συνδρομή.

Η προσφυγή σας θα εξεταστεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εξετάζει τις προσφυγές με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δε σας καλεί σε συνέντευξη, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η ίδια κρίνει ότι πρέπει να κληθείτε. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής σας, καθώς και για το πότε μπορείτε να καταθέσετε, εάν θέλετε, επιπλέον στοιχεία για να τα λάβει υπόψη της η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών.

Κατά την ημερομηνία συζήτησης της προσφυγής σας υποχρεούστε να βρίσκεστε αυτοπροσώπως στην έδρα της Αρχής Προσφυγών. Σε περίπτωση μη εμφάνισης η προσφυγή σας θα απορριφθεί

Σε περίπτωση που διαμένετε σε Δομή Υποδοχής ή Φιλοξενίας και δεν μπορείτε να παραστείτε ούτε εσείς ούτε ο πληρεξούσιος δικηγόρος σας θα πρέπει να ζητήσετε να αποσταλεί στην Αρχή Προσφυγών έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης, βεβαίωση του Προϊσταμένου της Δομής Υποδοχής ή Φιλοξενίας στην οποία θα αναφέρεται ότι διαμένετε σε αυτήν.

Εφόσον σας έχει επιβληθεί περιορισμός στην ελευθερία κυκλοφορίας ή υποχρέωση διαμονής σε συγκεκριμένο τόπο που βρίσκεται εκτός της περιφέρειας Αττικής, μπορείτε είτε να εκπροσωπηθείτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο σας είτε να αποσταλεί στην Αρχή Προσφυγών έως την προηγούμενη ημέρα της συζήτησης της υπόθεσης, βεβαίωση του οικείου αστυνομικού τμήματος ή του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής όπου διαμένετε ότι παρουσιαστήκατε ενώπιον τους.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του δικηγόρου σας και μη προσκόμισης στην Αρχή Προσφυγών των παραπάνω βεβαιώσεων η προσφυγή σας θα απορριφθεί.

Μπορείτε, ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της προσφυγής σας να παραιτηθείτε από αυτήν. Πρέπει να προσέλθετε ο ίδιος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που την καταθέσατε ή στο πλησιέστερο Περιφερειακό Γραφείο στον τόπο κατοικίας σας και να παραιτηθείτε γραπτώς. Εάν παραιτηθείτε, η προσφυγή σας δε θα εξεταστεί και θα πρέπει να εγκαταλείψετε τη χώρα, εφόσον δεν είστε κάτοχος κάποιου άλλου τίτλου διαμονής.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών μπορεί να θεωρήσει ότι δε σας ενδιαφέρει η συνέχιση της εξέτασης της προσφυγής σας (σιωπηρή ανάκληση) και δε θα την εξετάσει:

 1. αν αρνηθείτε να δώσετε πληροφορίες με μεγάλη σημασία για την αίτησή σας που σας ζητήθηκαν από τις αρχές.
 2. αν διαφύγετε από τον χώρο κράτησης.
 3. δεν τηρήσετε τις υποχρεώσεις που σας έχουν επιβληθεί από την Αστυνομία αντί της κράτησης.
 4. αν φύγετε από τον τόπο διαμονής που σας έχουν ορίσει οι αρχές χωρίς να ενημερώσετε.
 5. αν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ζητήσετε άδεια από την Υπηρεσία Ασύλου.
 6. αν δεν ενημερώσετε αμέσως την Υπηρεσία Ασύλου για αλλαγή της διεύθυνσής σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας.
 7. αν δεν επικοινωνήσετε με την Αρχή Προσφυγών εφόσον σας ζητηθεί.
 8. αν δεν προσκομίσετε έγγραφα τα οποία αποδεδειγμένα έχετε ή οφείλετε να έχετε στην κατοχή σας και μπορείτε να τα προσκομίσετε.
 9. αν δεν προσέλθετε για να ανανεώσετε το δελτίο σας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τη λήξη του.
 10. αν δεν παραστείτε στην προσωπική σας συνέντευξη ή ακρόαση, σε περίπτωση που έχετε κληθεί από την Αρχή Προσφυγών.
 11. αν δεν συνεργάζεσθε με τις αρχές κατά παράβαση του καθήκοντος συνεργασίας.
 12. αν δεν συμμορφωθείτε με απόφαση μεταφοράς, εμποδίζοντας εξαιτίας της άρνησης αυτής την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας.

Σε περίπτωση που η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών αποφασίσει να σας καλέσει σε συνέντευξη ή ακρόαση θα ενημερωθείτε το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Έχετε το δικαίωμα να προσέλθετε στην Επιτροπή Προσφυγών με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών θα αποφασίσει να σας χορηγήσει καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, ή θα απορρίψει την προσφυγή σας.

Η απόφαση επί της προσφυγής μπορεί να εκδοθεί σε διάστημα από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν η προσφυγή σας κατά απορριπτικής απόφασης απορριφθεί, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών εκδίδει απόφαση για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής σας.

Αν η προσφυγή σας απορριφθεί ή σας χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας, ενώ θεωρείτε ότι δικαιούστε καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να ασκήσετε αίτηση ακύρωσης στο αρμόδιο κατά τόπο Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της επίδοσης της απόφασης, με τη συνδρομή δικηγόρου και με δικά σας έξοδα.

Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό χαρακτήρα, δηλαδή είναι δυνατή η απομάκρυνσή σας από τη χώρα, στην περίπτωση που η προσφυγή σας έχει απορριφθεί. Για να είναι εφικτή η αναστολή της απομάκρυνσής σας, θα πρέπει μαζί με την αίτηση ακύρωσης να κατατεθεί αίτηση αναστολής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου και αυτή να γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής σας, ενδέχεται να κρατηθείτε σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνσή σας. Θα παραμείνετε κρατούμενος στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ακόμα και αν έχετε καταθέσει μεταγενέστερη αίτηση, ή/και αίτηση ακύρωσης ή/και αίτηση αναστολής.

Για πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου στο β’ βαθμό επισκεφτείτε την Αρχή Προσφυγών.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber