Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου δημιούργησε την υπηρεσία «Help Desk Κοινωνικής Ένταξης» με σκοπό την άμεση ανταπόκρισή της σε ερωτήματα και απορίες των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε θέματα ένταξης.

Σε ποιους απευθύνεται το Help Desk:

 • Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας.

Οι υπηρεσίες που προφέρει το Help Desk: 

 • απαντάει σε ερωτήματά σας,
 • σας παρέχει οδηγίες/κατευθύνσεις όπου απαιτείται,
 • σας παραπέμπει στις σχετικές ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων, στην περίπτωση που το ερώτημα σας αφορά θέμα εκτός της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης.

Πώς χρησιμποιείτε το Help Desk: 

 • Θα γράψετε το ερώτημα σας στην παρακάτω φόρμα και θα πατήσετε “καταχώριση”.
 • Μόλις  λάβει η Υπηρεσία το ερώτημα σας και αφού το επεξεργαστεί θα λάβετε μια απάντηση με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που δώσατε.
 • Θα λάβετε την απάντηση στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
 • Η υπηρεσία απαντά άμεσα ή προωθεί το ερώτημά σας στην αρμόδια, προς απάντηση, υπηρεσία, κοινοποιώντας την ενέργεια αυτή και εσάς.

Για ποια θέματα μπορείτε να λάβετε βοήθεια/να ενημερωθείτε μέσω του Help Desk: 

 • Το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης “HELIOS”, το οποίο έχει στόχο να να σας διευκολύνει ως αναγνωρισμένος/η πρόσφυγας στη σταδιακή και ομαλή ένταξή σας στην Ελληνική κοινωνία. Προσφέρει υπηρεσίες που προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των προσφύγων:  α) της υποστήριξης της στέγασης, β) των μαθημάτων ένταξης (ελληνική γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες, κ.α), γ) της προώθησης στην αγορά εργασίας και δ) της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.
 • Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), τα οποία λειτουργούν ως παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων και παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας, πληροφορικής, εργασιακής συμβουλευτικής κ.α. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Κ.Ε.Μ. σε δέκα (10) Δήμους της Ελλάδας.
 • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε ως αναγνωρισμένος/η πρόσφυγας στην ελληνική κοινωνία.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να στείλετε το ερώτημα σας:

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber