Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται αποκλειστικά σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους επικουρικής προστασίας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου δημιούργησε την υπηρεσία «Help Desk Κοινωνικής Ένταξης» με σκοπό την ανταπόκρισή της σε ερωτήματα και απορίες των Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας (Δ.Δ.Π.) σε θέματα ένταξης, όπως όπως για παράδειγμα εκμάθηση ελληνικών, εργασιακή συμβουλευτική, στέγαση, έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ), Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

  • απαντάει σε ερωτήματά σας που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης
  • σας παρέχει οδηγίες/κατευθύνσεις όπου απαιτείται,
  • σε περίπτωση που το ερώτημά σας αφορά θέμα εκτός της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης: α) προωθεί το αίτημά σας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή β) σας παραπέμπει στις σχετικές ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων.
  • Θα συμπληρώσετε στα ελληνικά ή στα αγγλικά όλα τα πεδία (κουτιά) της παρακάτω φόρμας. Θα γράψετε το ερώτημά σας και θα πατήσετε “καταχώριση”.
  • Η Υπηρεσία απαντά άμεσα σε θέματα της αρμοδιότητας της.
  • Στην περίπτωση που το ερώτημά σας αφορά θέματα εκτός της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, θα προωθηθεί  στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
  • Θα λάβετε την απάντηση στα ελληνικά ή στα αγγλικά
  • Το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης “HELIOS”, το οποίο έχει στόχο να διευκολύνει τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας στη σταδιακή και ομαλή ένταξή σας στην Ελληνική κοινωνία. Προσφέρει υπηρεσίες που προωθούν την ανεξάρτητη διαβίωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, όπως η υποστήριξη της στέγασης, τα μαθήματα ένταξης (ελληνική γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες, κ.ά.), η προώθηση στην αγορά εργασίας, η  ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
  • Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), τα οποία λειτουργούν ως παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων και παρέχουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πληροφορικής, συνεδρίες εργασιακής συμβουλευτικής κ.ά. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν Κ.Ε.Μ. σε έντεκα (11) Δήμους της Ελλάδας.
  • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία.

Παρακαλούμε συμπληρώστε στα ελληνικά ή στα αγγλικά όλα τα πεδία της παρακάτω φόρμας για να στείλετε το ερώτημά σας:

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber