Τα ειδικά προγράμματα στέγασης για πολίτες τρίτων χωρών απευθύνονται: α) σε αιτούντες άσυλο και β) σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Αν είστε αιτών/ούσα άσυλο αναζητήστε πληροφορίες για να πάρετε μέρος στα  προγράμματα ΕΣΤΙΑ και ΕΣΤΙΑ ΙΙ.

Αν είστε δικαιούχος διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένος πρόσφυγας) μπορείτε να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα HELIOS που παρέχει βοηθήματα στέγασης αποκλειστικά σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών με άδεια διαμονής στη χώρα, που μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης, με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος 4472/2017 (Α’ 74, άρθρο 3), και τα κριτήρια που αναφέρονται για τους πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με το νόμο 4659/2020 (άρθρο 17). Για περισσότερες πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία επιδομάτων στέγασης απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber