Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων τις ΣΟΧ1/2016 ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber