Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο – Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Αποστολή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι η αποτελεσματική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, με την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συστάθηκε με τον Ν. 4375/2016. Η οργάνωση και η λειτουργία της καθορίζονται με το άρθρο 25 του Π.Δ. 122/2017. Η οργανωτική της υπαγωγή προσδιορίστηκε με τον Ν. 4622/2019 και με τα Π.Δ. 4/2020 και Π.Δ. 18/2020. Η λειτουργία της τροποποιήθηκε με την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4636/2019.

Πρόσφατα νέα

Όλα τα νέα που σχετίζονται με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου για το ΕSΤΙΑ 2021

H Zulaikha Shaptarzada , 46 Xρονών, αιτούσα άσυλο από το Ιράν, eγκατέλειψε τη χώρα της μαζί με την
οικογένεια της.

Ανακοίνωση

Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στις Δομές Φιλοξενίας μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Yπ’ αρ. 3508/04.03.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΖΝ46ΜΔΨΟ-ΡΡΧ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στις Δομές Φιλοξενίας μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 3297/06.04.2020 Ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης 3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 3ΜΗΝΟΥ – 6 ΑΤΟΜΑ

Δελτία Τύπου

Ανανεώθηκε η Τεχνική Βοήθεια μεταξύ Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο κ. Μάνος Λογοθέτης υπέγραψε την ανανέωση συνεργασίας για το 2021 για το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε στενή

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber