Ανοικτές Προκηρύξεις παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών:

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ………

Προϋπολογισμός

Συνημμένα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ………

Προϋπολογισμός

Συνημμένα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: ………

Προϋπολογισμός

Συνημμένα

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber