Διευκρινιστικά έγγραφα για άρθρο 20 Β του ν.4251/14 (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή)

  ΑΠΗμερομηνία Θέμα
4716818.9.2014Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθ.20 Β του ν.4251/14)
5056615.10.2014Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων
6009019.12.2014Κατάλογος τραπεζικών ιδρυμάτων άλλων χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα
1841424.6.2016Παροχή πληροφοριών αναφορικά με παρακράτηση ποσού προς απόδοση στο Δημόσιο.
22929.2.2018Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθ.20 Β του ν.4251/14
58459.3.2018Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων του άρθ.20 Β του ν.4251/14
2338824.7.2018Διευκρινίσεις σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους καταβολής του τιμήματος στα πλαίσια υποβολής αιτήσεων του άρθ.20 Β του ν.4251/14
325230.1.2019Εφαρμογή του άρθ.3 παρ.3 του ν.4587/18 (Α’ 210) “Επείγουσες  ρυθμίσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις”
416928.2.2019Παροχή πληροφοριών
523414.2.2019Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την περ.7Α του άρθ.20Β του ν.4251/14, όπως ισχύει.
631731.1.2020Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν κάτοχοι μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή προκειμένου να αιτηθούν άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς τους.
73116.2.2020Παροχή διευκρινίσεων για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρθ.20Β του ν.4251/14, όπως ισχύει.
109064.3.2020Παροχή πληροφοριών
3090029.9.2020Δικαιολογητικά μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή (άρθρο 20Β του ν.4251/14, όπως ισχύει).
1384712.11.2020Παροχή διευκρινίσεων για άρθρο 20Β του ν.4251/14, όπως ισχύει.
3905516.11.2020Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/14, όπως ισχύει.
4244423.12.2020Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδότησης σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/14, όπως ισχύει.
10243602.07.2021Διευκρινίσεις αναφορικά με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων και τις περιόδους απουσίας πολιτών τρίτων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής
Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber