Search
Close this search box.

Συχνές Ερωτήσεις

Το ελληνικό κράτος προστατεύει (παρέχοντας άσυλο, καθεστώς πρόσφυγα-διεθνούς προστασίας) υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι διώκονται λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής τους, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση διεθνούς προστασίας κατά την είσοδο στη χώρα στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά (Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος και Χίος) και στον Έβρο (Φυλάκιο).

Αν δεν κάνετε αίτηση κατά την είσοδο στη χώρα, μπορείτε να κάνετε αίτηση στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μαλακάσα και στα Διαβατά, κατόπιν ραντεβού. Για να κλείστε ραντεβού επισκεφτείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ.

Όχι, η πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα μέλη της οικογένειάς σας εφόσον αυτά είναι μαζί σας στην Ελλάδα και το επιθυμούν. Θα πρέπει και αυτά να προσέλθουν μαζί σας στην Υπηρεσία Ασύλου.

Ο χειριστής λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης συνεκτιμώντας τις δηλώσεις σας κατά την προσωπική συνέντευξη, τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει για να τεκμηριώσετε την αίτησή σας, τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σας και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διοικητικό σας φάκελο.

Όχι, ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας. Εκτός κάτω από ειδικές συνθήκες όταν ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι,  οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία σας σε άλλη χώρα όπως αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας. Θα πρέπει να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Εάν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διερμηνέας που ομιλεί τη γλώσσα σας ή γλώσσα που κατανοείτε σε κάθε συναλλαγή σας με την Υπηρεσία.

Θα πρέπει να προσέρχεστε ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος σας στην Υπηρεσία, καθώς δε δίνονται πληροφορίες για υποθέσεις τηλεφωνικά. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης προσέλευσης εξυπηρετούμενων καθημερινά, συνιστούμε να προσέρχεστε κατά τη λήξη του δελτίου σας (ΔΑΔΠ) για ανανέωση, οπότε και θα ενημερώνεστε σχετικά με την πορεία της υπόθεσής σας. H Υπηρεσία Ασύλου προσφέρει και eΥπηρεσίες.

 

 

Ναι, το γεγονός ότι εισήλθατε στη χώρα παράνομα/παράτυπα δεν επηρεάζει την πρόσβαση στη διαδικασία και την εξέταση της αίτησής σας, αρκεί να κάνετε αίτηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την είσοδο στη χώρα. Αν έχετε εισέλθει στην Ελλάδα παράνομα/παράτυπα θα διαμείνετε υποχρεωτικά σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Ναι. Αν είστε κάτω των δεκαπέντε (15) ετών την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο γονέας σας ή ο ενήλικας που έχει οριστεί υπεύθυνος για τη φροντίδα σας ή αν είστε ασυνόδευτος, ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω των δεκαπέντε (15) ετών, μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας. Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος/η, οι Αρχές θα σας ορίσουν έναν επίτροπο που θα φροντίσει για την προστασία σας και τη φιλοξενία σας σε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους και θα σας βοηθήσει με την αίτηση διεθνούς προστασίας.

Στη συνέντευξη μπορείτε να συνοδεύεστε από τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο σας, από γιατρό, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο.

Ναι. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, μπορείτε να αποκτήσετε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησής σας (κατάθεση) θα λάβετε το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), το οποίο μπορεί να έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημά σας.

Το Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία (ΔΑΔΠ), επιτρέπει την παραμονή σας στην Ελλάδα μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησή σας. Αν λάβετε απορριπτική απόφαση για την αίτηση σας το δελτίο παύει να ισχύει.

Το πρωτότυπο δελτίο είναι η προσωπική σας ταυτότητα στην Ελλάδα και πρέπει να το έχετε πάντοτε μαζί σας.

 

Μεταγενέστερη αίτηση είναι η αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται εκ νέου μετά από τελεσίδικη απορριπτική απόφαση από την Αστυνομία ή την Υπηρεσία Ασύλου ή την Αρχή Προσφυγών ή μετά από παραίτησή σας από προηγούμενη αίτηση διεθνούς προστασίας.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα εξετάσει τα στοιχεία που θα καταθέσετε και θα αποφασίσει εάν είναι νέα και ουσιώδη για την αίτηση διεθνούς προστασία. Μόνο εάν κριθεί δεκτή η μεταγενέστερη αίτησή σας θα σας χορηγηθεί δελτίο αιτούντος και θα συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας από την Υπηρεσία Ασύλου.

Η μεταγενέστερη αίτηση κατατίθεται στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου ή στα Αυτοτελή Κλιμάκια.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για να καταθέσετε μεταγενέστερη αίτηση εδώ.

Σε περίπτωση που σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) που καθιστά δυνατή την επίσκεψή σας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες. Το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο διαρκεί για πέντε (5) χρόνια και μπορεί υπό προϋποθέσεις να ανανεωθεί.

Ναι, όλοι οι παρευρισκόμενοι δεσμεύονται από το καθήκον εχεμύθειας. Η Υπηρεσία Ασύλου δεσμεύεται να μη δώσει καμία πληροφορία για την αίτησή σας στις αρχές της χώρας σας, αλλά μπορεί να γνωστοποιήσει στοιχεία σε άλλες ελληνικές αρχές.

Οι ν.4686/2020 , ν.4636/2019,  ν.4825/2021,  v. 4939/2022  περί διεθνούς προστασίας έχουν αναρτηθεί στην ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου στην ενότητα Νομοθεσία.

Ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας που του δίνει το δικαίωμα να διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων που του εξασφαλίζουν τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές μέχρι να βγει η απόφαση της αίτησής του. Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας και κάτοχος άδειας διαμονής απολαύουν δικαιωμάτων ανάλογων με εκείνα που απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες.

Μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση ατελώς ενώπιον του ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου οργάνου, την Αρχή Προσφυγών, μέσα στην προθεσμία που θα αναγράφεται στην απόφασή σας. Έχετε πρόσβαση επίσης σε δωρεάν νομική συνδρομή κατά το στάδιο αυτό. Αν η αίτησή σας για διεθνή προστασία τελικά απορριφθεί, θα εκτελεστεί απόφαση απομάκρυνσης από τη χώρα.

Συνολικά, η εξέταση της αίτησής σας μπορεί να διαρκέσει από είκοσι (20) ημέρες έως έξι (6) μήνες, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber