Συχνές Ερωτήσεις

Το ελληνικό κράτος προστατεύει (παρέχοντας άσυλο, καθεστώς πρόσφυγα-διεθνούς προστασίας) υπηκόους τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς, οι οποίοι διώκονται λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής τους, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

Αρμόδιες αρχές για να υποβάλετε την αίτησή σας είναι οι Αρχές Παραλαβής. Για να καταθέσετε αίτηση, θα πρέπει να προσέλθετε  σε ένα από τα Περιφερειακά Γραφεία ή Αυτοτελή Κλιμάκια της Υπηρεσίας Ασύλου.

Όχι, η πρόσβαση στη διαδικασία διεθνούς προστασίας είναι ελεύθερη και δωρεάν.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα μέλη της οικογένειάς σας εφόσον αυτά είναι μαζί σας στην Ελλάδα και το επιθυμούν. Θα πρέπει και αυτά να προσέλθουν μαζί σας στην Υπηρεσία Ασύλου.

Ο χειριστής λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης συνεκτιμώντας τις δηλώσεις σας κατά την προσωπική συνέντευξη, τα στοιχεία που έχετε προσκομίσει για να τεκμηριώσετε την αίτησή σας, τις σχετικές πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής σας και όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διοικητικό σας φάκελο.

Όχι, ως αιτών διεθνή προστασία δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εκτός Ελλάδας. Εκτός κάτω από ειδικές συνθήκες όταν ανακύπτουν σοβαροί ανθρωπιστικοί λόγοι,  οι οποίοι υπαγορεύουν την παρουσία σας σε άλλη χώρα όπως αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι υγείας. Θα πρέπει να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο. Εάν φύγετε από τη χώρα χωρίς να ενημερώσετε την Υπηρεσία Ασύλου, η αίτησή σας θα απορριφθεί.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα μεριμνήσει ώστε να υπάρχει διερμηνέας που ομιλεί τη γλώσσα σας ή γλώσσα που κατανοείτε σε κάθε συναλλαγή σας με την Υπηρεσία.

Θα πρέπει να προσέρχεστε ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος δικηγόρος σας στην Υπηρεσία, καθώς δε δίνονται πληροφορίες για υποθέσεις τηλεφωνικά. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης προσέλευσης εξυπηρετούμενων καθημερινά, συνιστούμε να προσέρχεστε κατά τη λήξη του δελτίου σας (ΔΑΔΠ) για ανανέωση, οπότε και θα ενημερώνεστε σχετικά με την πορεία της υπόθεσής σας. H Υπηρεσία Ασύλου προσφέρει και eΥπηρεσίες.

 

 

Ναι, το γεγονός ότι εισήλθατε στη χώρα παράνομα/παράτυπα δεν επηρεάζει την πρόσβαση στη διαδικασία και την εξέταση της αίτησής σας, αρκεί να κάνετε αίτηση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την είσοδο στη χώρα. Αν έχετε εισέλθει στην Ελλάδα παράνομα/παράτυπα θα διαμείνετε υποχρεωτικά σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και θα κάνετε την αίτησή σας για Διεθνή Προστασία σε Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου που λειτουργεί εντός του Κέντρου.

Ναι. Αν είστε κάτω των δεκαπέντε (15) ετών την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο γονέας σας ή ο ενήλικας που έχει οριστεί υπεύθυνος για τη φροντίδα σας ή αν είστε ασυνόδευτος, ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω των δεκαπέντε (15) ετών, μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας. Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος/η, οι Αρχές θα σας ορίσουν έναν επίτροπο που θα φροντίσει για την προστασία σας και τη φιλοξενία σας σε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους και θα σας βοηθήσει με την αίτηση διεθνούς προστασίας.

Στη συνέντευξη μπορείτε να συνοδεύεστε από τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο σας, από γιατρό, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο.

Ναι. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, μπορείτε να αποκτήσετε Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Σε περίπτωση που σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου (TDV) που καθιστά δυνατή την επίσκεψή σας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες. Το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο διαρκεί για πέντε (5) χρόνια και μπορεί υπό προϋποθέσεις να ανανεωθεί.

Ναι, όλοι οι παρευρισκόμενοι δεσμεύονται από το καθήκον εχεμύθειας. Η Υπηρεσία Ασύλου δεσμεύεται να μη δώσει καμία πληροφορία για την αίτησή σας στις αρχές της χώρας σας, αλλά μπορεί να γνωστοποιήσει στοιχεία σε άλλες ελληνικές αρχές.

Οι ν.4686/2020 και ν.4636/2019 περί διεθνούς προστασίας έχουν αναρτηθεί στην ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου.

Ο αιτών άσυλο είναι κάτοχος Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας που του δίνει το δικαίωμα να διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει των δικαιωμάτων που του εξασφαλίζουν τις απαραίτητες αναγκαίες συναλλαγές μέχρι να βγει η απόφαση της αίτησής του. Ο δικαιούχος διεθνούς προστασίας και κάτοχος άδειας διαμονής απολαύουν δικαιωμάτων ανάλογων με εκείνα που απολαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες.

Μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση ατελώς ενώπιον του ανεξάρτητου δευτεροβάθμιου οργάνου, την Αρχή Προσφυγών, μέσα στην προθεσμία που θα αναγράφεται στην απόφασή σας. Αν η αίτησή σας για διεθνή προστασία τελικά απορριφθεί, θα εκτελεστεί απόφαση απομάκρυνσης από τη χώρα.

Συνολικά, η εξέταση της αίτησής σας μπορεί να διαρκέσει από είκοσι (20) ημέρες έως έξι (6) μήνες, ανάλογα με την περίπτωσή σας.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber