Search
Close this search box.

Θετική Απόφαση

Αν σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να αποκτήσετε  άδεια διαμονής, η οποία θα ισχύει για τρία (3) χρόνια, με δικαίωμα ισόχρονης ανανέωσης, και εφ’ όσον ως δικαιούχος το επιθυμείτε, μπορείτε να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο (TDV) που καθιστά δυνατή την επίσκεψή σας σε άλλες χώρες της Ε.Ε. για συνολικό διάστημα έως 90 ημερών κάθε 6 μήνες.

Η άδεια διαμονής για δικαιούχους επικουρικής προστασίας χορηγείται για διάστημα ενός (1) έτους και στη συνέχεια ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη. Στην περίπτωση επικουρικής προστασίας, οι ελληνικές Αρχές θα σας χορηγήσουν ταξιδιωτικό έγγραφο, κατόπιν αίτησής σας, μόνον εφόσον αδυνατείτε αντικειμενικά να αποκτήσετε ταξιδιωτικό έγγραφο από τις αρχές της χώρας καταγωγής σας.

Οι δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας έχουν δικαίωμα πλήρους πρόσβασης στην αγορά εξαρτημένης εργασίας, στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, και σε προγράμματα κατάρτισης. Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε σε έναρξη επαγγέλματος και σε άσκηση δραστηριοτήτων ως ελεύθερος επαγγελματίας, ανοίγοντας δική σας επιχείρηση, ενώ έχετε πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής πρόνοιας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες.

Προκειμένου ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) να μεταβληθεί σε ΑΜΚΑ, θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση σε αρμόδια υπηρεσία ΑΜΚΑ (γραφείο e-ΕΦΚΑ ή ΚΕΠ) εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της άδειας διαμονής.

Στην περίπτωση που σας χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, μπορείτε να κάνετε αίτηση οικογενειακής επανένωσης με μέλη της άμεσης οικογένειάς σας (σύζυγο, ανήλικα τέκνα, ενήλικα τέκνα με αναπηρία) που βρίσκονται στη χώρα καταγωγής σας ή σε άλλη τρίτη χώρα, υπό προϋποθέσεις.

Ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας (προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση. Σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως αναγνωρισμένος πρόσφυγας μπορείτε να παρακολουθήσετε προγράμματα κοινωνικής ένταξης που καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το καθεστώς που σας χορηγήθηκε μπορεί να ανακληθεί ή να μην ανανεωθεί στις περιπτώσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Για παράδειγμα, όταν η ιδιότητα του πρόσφυγα παύσει επειδή για παράδειγμα επανακτήσατε την προστασία της χώρας ιθαγένειάς σας ή αποκτήσατε ιθαγένεια άλλης χώρας, τότε το καθεστώς του πρόσφυγα δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται. Επίσης, αν παραποιήσατε ή πλαστογραφήσατε έγγραφα ή στοιχεία, αν θέσατε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της χώρας, αν διαπράξατε σοβαρό έγκλημα ή συνέτρεχε κάποιος λόγος αποκλεισμού σας από τη διεθνή προστασία, τότε το καθεστώς του πρόσφυγα ή της επικουρικής προστασίας δεν ανανεώνεται ή ανακαλείται.

Δικαιώματα δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας

Ελληνικά-Δικαιώματα upadated 12-01-2021

Δικαιώματα δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε 20 γλώσσες

Αλβανικά

Shqip

Αμαρικά

አማርኛ

Αραβικά

العربية

Γαλλικά

Français

Γεωργιανά

ქართული ენა

Ισπανικά

Español

Κινέζικα

中文

Μολδαβικά

Româna

Μπενγκάλι

বাংলা

Νταρί

دری

Ουκρανικά

українська

Ουρντού

اُردُو

Ρωσικά

русский язык

Σορανί

سۆرانی

Σομαλικά

Soomaali

Τιγκρίνια

ትግርኛ

Τουρκικά

Türkçe

Φαρσί

فارسی

Χίντι

हिंदू

Παστό

پښتو

Κουρμαντζί

Kurdî

Ουόλωφ

ولوفل

Μπαμπάρα

 ߓߡߊߣߊ߲ߞߊ߲

Αγγλικά

English

Υποχρεώσεις δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στην Ελλάδα, έχετε τις εξής υποχρεώσεις:

  • Θα πρέπει να δηλώνετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο κάθε μεταβολή της διεύθυνσης διαμονής σας και του αριθμού τηλεφώνου σας. Η δήλωση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου (βλ. εδώ).
  • Θα πρέπει να δηλώνετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο την κλοπή, φθορά, καταστροφή ή απώλεια της άδειας διαμονής σας ή του ταξιδιωτικού εγγράφου σας. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, σας χορηγείται βεβαίωση ότι είστε δικαιούχος, στην οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός της άδειας διαμονής ή του ταξιδιωτικού εγγράφου (βλ. εδώ). Με αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε δήλωση απώλειας ή κλοπής στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Αφού λάβετε επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης αυτής, θα πρέπει να το προσκομίσετε στην Υπηρεσία Ασύλου και να υποβάλετε αίτηση για αντικατάσταση της άδειας διαμονής σας ή την έκδοση νέου ταξιδιωτικού εγγράφου.
  • Θα πρέπει να δηλώνετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο κάθε μεταβολή της αστικής σας κατάστασης, δηλαδή τη σύναψη ή λύση ή ακύρωση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή τη γέννηση τέκνου ή την πράξη αναγνώρισης τέκνου προσκομίζοντας το σχετικό πρωτότυπο έγγραφο. Η δήλωση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου (βλ εδώ).
  • Σε περίπτωση θανάτου μέλους της οικογένειάς σας ή οικείου προσώπου σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο με την κατάθεση του σχετικού εγγράφου. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εδώ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να παραδώσετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο την άδεια διαμονής και το ελληνικό ταξιδιωτικό έγγραφο του μέλους της οικογένειάς σας ή οικείου προσώπου σας, ανεξάρτητα του αν είναι ακόμα σε ισχύ ή όχι.
  • Θα πρέπει να δηλώνετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο κάθε μεταβολή της ιθαγένειάς σας προσκομίζοντας το σχετικό πρωτότυπο έγγραφο. Η δήλωση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Υπουργείου (βλ εδώ).
  • Θα πρέπει να παραδώσετε στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο την άδεια διαμονής και το ελληνικό ταξιδιωτικό έγγραφο που έχετε στην κατοχή σας σε περίπτωση ανάκλησής τους ή σε περίπτωση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
  • Προκειμένου να ανανεώσετε την άδεια διαμονής σας πρέπει να κάνετε αίτηση το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της άδειας διαμονής σας στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για τους Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, χωρίς αιτιολογία, αίτησης ανανέωσης επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά άτομο. Για την επίκληση λόγων της εκπρόθεσμης κατάθεσης αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής σας, μπορείτε να επισυνάψετε σχετικά έγγραφα (π.χ. ιατρικά έγγραφα) κατά την αποστολή της αίτησης ανανέωσης. Για τη διαδικασία ανανέωσης βλ. εδώ.
  • Για την έκδοση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), θα πρέπει να εμφανιστείτε σε ένα ΚΕΠ (βλ. εδώ) εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της άδειας διαμονής σας (ΑΔΕΤ).
  • Έχετε υποχρέωση να εγγράψετε τα ανήλικα τέκνα σας στην Ελλάδα σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο από την ηλικία των 4 ετών στην αντίστοιχη υποχρεωτική σχολική βαθμίδα. Η παράλειψη εγγραφής τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο. Για πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής βλ. εδώ.
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber