Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος:

 
Προϋπολογισμός (Εθνική & Κοινοτική Συμμετοχή)
Προϋπολογισμός (Μόνο Κοινοτική Συμμετοχή)
SO1 – Άσυλο – Υποδοχή192.880.150,23 €144.660.112,67 €
SO2 – Ένταξη – Νόμιμη Μετανάστευση35.722.776,00 €26.792.082,00 €
SO3 – Επαναπατρισμός177.160.999,11 €132.870.749,33 €
SO4 – Αλληλεγγύη5.537.600,00 €4.153.200,00 €
Ειδικές Περιπτώσεις (Relocation)10.999.500,00 €10.999.500,00 €
Τεχνική βοήθεια5.250.000,00 €5.250.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Τ.Α.Μ.Ε.427.551.025,33 €324.725.644,00 €

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος:

 Προϋπολογισμός (Εθνική & Κοινοτική Συμμετοχή)Προϋπολογισμός (Μόνο Κοινοτική Συμμετοχή)
SO 1 – Κοινή Πολιτική Θεωρήσεων6.242.000,00 €4.681.500,00 €
SO 2 – Σύνορα229.508.116,40 €183.171.087,30 €
SO 3 – Λειτουργική Ενίσχυση122.732.258,33 €106.560.332,50 €
SO 5 – Πρόληψη-Καταπολέμηση Εγκληματικότητας22.055.672,00 €16.541.754,00 €
SO 6 – Κίνδυνοι & Κρίση6.660.000,00 €4.995.000,00 €
Τεχνική βοήθεια – Σύνορα2.211.888,00 €2.211.888,00 €
Τεχνική βοήθεια – Αστυνομία1.033.900,00 €1.033.900,00 €
ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Α.391.465.834,73 €319.961.961,80 €

Υπό διαμόρφωση

Υπό διαμόρφωση

Εκδόσεις Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ

Έκδοση: 7.1

Έγκριση: C(2019)4142 -28/05/2019

2014GR65AMNP001_7_1_el

Έκδοση: 6.0

Έγκριση: C (2018)8108 -06/12/2018

2014GR65AMNP001_6_0_el

Έκδοση: 5.3

Έγκριση: C(2017)5791 -28/08/2017

2014GR65AMNP001_5_3_el

Έκδοση: 4.4

Έγκριση: C(2016)7527 -25/11/2016

2014GR65AMNP001_4_4_el

Έκδοση: 3.0

Έγκριση: C (2016)1836 -21/03/2016

2014GR65AMNP001_3_0_el

Κωδικός: 2.4

Έγκριση: C (2015)9607 -16/12/2015

2014GR65AMNP001_2_4_el

Κωδικός: 1.5

Έγκριση: C (2015)5313 -31/07/2015

2014GR65AMNP001_1_5_el

 

Εκδόσεις Εθνικών Προγραμμάτων ΤΕΑ

Έκδοση: 5.0

Έγκριση: C (2020)6305 18/09/2020

2014GR65ISNP001_5_0_el

Έκδοση: 4.3

Έγκριση: C (2019)8661 - 26/11/2019

2014GR65ISNP001_4_3_el

Έκδοση: 3.2

Έγκριση: C (2018)8375 - 12/12/2018

2014GR65ISNP001_3_2_el

Έκδοση: 2.11

Έγκριση: C (2017)7940 - 04/12/2017

2014GR65ISNP001_2_11_el

Έκδοση: 1.2

Έγκριση: C (2015)5312 - 31/07/2015

2014GR65ISNP001_1_2_el

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber